Bahasa Ibu Bahasa Anak

MuslimahWebID–Seorang ibu mengeluhkan masalah bahasa anak-anaknya yang kasar. Kebetulan ibu yang mengeluhkan ini tinggal di lingkungan yang memang bahasanya cenderung lebih kasar daripada bahasa yang …